บริษัท ซิกม่า คาร์เปท (ไทยแลนด์) จำกัด
187/19 หมู 2, ซอย พุทธบูชา 41, แขวงบางมด, เขตทุ่งครุ, กรุงเทพฯ 10140, ประเทศไทย
โทรศัทพ์ : 02-4264823 - 5 แฟ็กซ์ : 4264826