Construction xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Yarn count xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pitch xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rows / inch xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tufted Density xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pile Height Above Backing xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Total Carpet Thickness xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Backing materials xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Backing finish xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pile Treatment xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
บริษัท ซิกม่า คาร์เปท (ไทยแลนด์) จำกัด
187/19 หมู 2, ซอย พุทธบูชา 41, แขวงบางมด, เขตทุ่งครุ, กรุงเทพฯ 10140, ประเทศไทย
โทรศัทพ์ : 02-4264823 - 5 แฟ็กซ์ : 4264826